The Shawshank Redemption (1994) ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง
The Shawshank Redemption (1994) ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง
N/A
เสียงไทยมาสเตอร์
HD

The Shawshank Redemption (1994) ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง ชายสองคนที่ถูกจำคุกผูกพันกันเป็นเวลาหลายปีค้นหาความปลอบใจและการไถ่ถอนในที่สุดผ่านทางการกระทำที่มีคุณธรรม


หนังที่คุณอาจสนใจ